Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 11 juni 2019

Lees deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”, “Gebruiksvoorwaarden”) aandachtig door voordat u de www.ergenc.nl-website (de “Service”) van Ergenc B.V. gebruikt (“ons”, “wij” of “onze”).

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Service of deze gebruiken.

Door de Service te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden,hebt u mogelijk geen toegang tot de Service.

Intellectueel eigendom

De Service en de originele inhoud, functies en functionaliteit ervan zijn en blijven het exclusieve eigendom van Ergenc B.V. en haar licentiegevers.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites van derden of diensten die niet het eigendom zijn van of worden beheerd door Ergenc BV

Ergenc B.V. heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat verder akkoord dat Ergenc BV niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan om de bepalingen en voorwaarden en het privacybeleid van websites of services van derden die u bezoekt te lezen.

Beëindiging

We kunnen de toegang tot onze Service onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking als u de Voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven van kracht na beëindiging, inclusief, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, garantieaanspraken, vrijwaringen en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Disclaimer

Uw gebruik van de Service is geheel op eigen risico. De Service wordt geleverd op een “AS IS” en “AS AVAILABLE” basis. De Service wordt aangeboden zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of de uitvoering.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden zullen worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service, en vervangen en alle eerdere afspraken die we zouden kunnen hebben tussen ons met betrekking tot de dienst te vervangen.

Veranderingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van materieel belang is zullen we proberen om te voorzien in ten minste 30 dagen van tevoren voor elke nieuwe voorwaarden van kracht. Wat een materiële verandering inhoudt, zal naar eigen goeddunken worden bepaald.

Door onze Service te blijven gebruiken of gebruiken nadat die herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op als u vragen over deze voorwaarden heeft.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart